• kloostergebouw, entree
  • badkamer, toilet
  • binnentuin
  • eetkamer
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • fietsenstalling
  • gevel 18 Septemberplein
kloostergebouw, entree badkamer, toilet binnentuin eetkamer centrale werktafel tussen de spreekkamers fietsenstalling gevel 18 Septemberplein