• badkamer, toilet
  • eetkamer
  • fietsenstalling
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • gevel 18 Septemberplein
  • binnentuin
badkamer, toilet eetkamer fietsenstalling centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree gevel 18 Septemberplein binnentuin