• binnentuin
  • eetkamer
  • badkamer, toilet
  • kloostergebouw, entree
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • gevel 18 Septemberplein
  • fietsenstalling
binnentuin eetkamer badkamer, toilet kloostergebouw, entree centrale werktafel tussen de spreekkamers gevel 18 Septemberplein fietsenstalling