• fietsenstalling
  • binnentuin
  • eetkamer
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • kloostergebouw, entree
  • badkamer, toilet
  • gevel 18 Septemberplein
fietsenstalling binnentuin eetkamer centrale werktafel tussen de spreekkamers kloostergebouw, entree badkamer, toilet gevel 18 Septemberplein