• binnentuin
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • fietsenstalling
  • kloostergebouw, entree
  • badkamer, toilet
  • eetkamer
binnentuin centrale werktafel tussen de spreekkamers fietsenstalling kloostergebouw, entree badkamer, toilet eetkamer