• kloostergebouw, entree
  • eetkamer
  • centrale werktafel tussen de spreekkamers
  • fietsenstalling
  • binnentuin
  • gevel 18 Septemberplein
  • badkamer, toilet
kloostergebouw, entree eetkamer centrale werktafel tussen de spreekkamers fietsenstalling binnentuin gevel 18 Septemberplein badkamer, toilet